Owain neu Iarlles y Ffynnon

Mae marchog o’r enw Owain yn clywed am foneddiges dirgel sy’n gwarchod ffynnon hudol. Wedi’i swyno, mae’n penderfynu chwilio am y ffynnon a’r foneddiges.

Pan gyrhaedda Owain, mae’n dod ar draws marchog arall sy’n gwarchod y ffynnon ac yn brwydro ag ef. Ar ôl trechu’r marchog, mae’n dilyn llwybr sy’n arwain at gastell. Yno, mae’n cyfarfod â’r foneddiges hardd sy’n gwarchod y ffynnon, Luned, ac yn syrthio mewn cariad â hi.

Mae’r stori’n dilyn anturiaethau Owain wrth iddo ymdopi â chariad, anrhydedd, a brwydrau. Mae’n wynebu heriau amrywiol, gan gynnwys cyfnod lle mae’n colli ei synnwyr a byw gydag anifeiliaid gwyllt yn y goedwig. Yn y diwedd, gyda chymorth Luned, mae Owain yn adennill ei anrhydedd a’i statws.

Mae’r stori hon yn cyfuno elfennau o chivalry, rhamant, a hud, sy’n nodweddiadol o chwedlau Arthurian, ac yn tynnu sylw at themâu fel pŵer cariad a’r daith tuag at hunanddarganfod.