Breuddwyd Macsen Wledig

“Breuddwyd Macsen Wledig” yw un o’r straeon yn y Mabinogi. Mae’n adrodd hanes breuddwyd rhyfeddol a newidiodd fywyd brenin.

Mae Macsen Wledig, sy’n ymerawdwr Rhufain, yn breuddwydio am wlad hyfryd nad yw erioed wedi’i gweld o’r blaen. Yn y breuddwyd hon, mae’n teithio drwy diriogaethau eang ac yn dod o hyd i gastell prydferth ar lan afon. Yno, mae’n cwrdd â brenhines harddaf y byd. Syrthio mewn cariad â hi ar unwaith, mae’n deffro a’i galon yn llawn hiraeth am y wlad a’r frenhines yn ei freuddwyd.

Penderfynu darganfod y lle a’r fenyw ym mhreuddwyd, mae Macsen yn anfon ei wŷr ledled y byd i chwilio amdanynt. Ar ôl chwilio hir, mae un o’i ddynion yn dod o hyd i’r lle yn y breuddwyd yn yr hen Gymru. Mae’r fenyw yn y castell yn Elen Luyddog, merch Eudaf Hen.

Macsen yn teithio i Gymru a chwrdd â hi, ac maent yn priodi. Mae’n gadael ei orsedd yn Rhufain a rhoi’r goron i Elen, gan ei gwneud yn frenhines.

Fodd bynnag, mae problemau yn codi pan mae’n gorfod dychwelyd i Rufain i adennill ei orsedd wedi iddo gael ei herwgipio. Gyda chymorth Elen a’i byddin o Gymru, mae Macsen yn llwyddo i adennill ei orsedd. Fel diolch, mae’n rhoi tir mawr i’w chynghreiriaid o Gymru.

Mae’r stori yn cyfuno elfennau o freuddwydion, antur, a chariad. Mae’n archwilio’r thema o chwilio am wir hapusrwydd a’r cysylltiad rhwng breuddwyd a realiti. Mae hefyd yn adrodd hanes sut y gall cariad newid llwybr bywyd dyn a sut y gall breuddwydion ddod yn wir.