Geraint mab Erbin

“Geraint fab Erbin” yw un o’r tair rhamant Gymreig yn y Mabinogi. Mae’n adrodd hanes Geraint, mab Erbin, a’i gariad, Enid.

Mae’r stori’n dechrau gyda Geraint, tywysog o Gymru, yn clywed am fwystfil sy’n aflonyddu ar y wlad ac yn penderfynu mynd i’w drechu. Ar ei daith, mae’n cyfarfod â Enid, merch hardd, ac yn syrthio mewn cariad â hi. Maent yn priodi, ac yn dychwelyd i lys Geraint.

Fodd bynnag, mae Geraint yn dod yn ormodol o genfigennus ac yn amau ffyddlondeb Enid. Mewn ymateb i’w amheuon, mae’n mynnu bod Enid yn ei arwain ar daith beryglus heb siarad â neb. Yn ystod y daith, mae Enid yn dod ar draws sawl perygl, gan gynnwys ceisio rhybuddio Geraint am ymosodiadau gan elynion, er ei fod wedi gorchymyn iddi beidio â siarad.

Trwy’r stori, mae Geraint yn dysgu gwersi pwysig am ymddiriedaeth a chariad, ac mae’n sylweddoli ei gamgymeriadau yn ei amheuon tuag at Enid. Mae’r ddau yn dod wyneb yn wyneb â sawl perygl ac yn eu goresgyn gyda’i gilydd, gan gryfhau eu perthynas ac ymddiriedaeth ynddi.

Yn y pen draw, mae Geraint yn ennill ei le fel arwr ac yn adennill ei enw da. Mae’n dychwelyd adref gyda Enid, lle mae’n cael ei gydnabod am ei ddewrder a’i ddoethineb newydd.

Mae’r stori’n cyflwyno themâu megis cariad, ymddiriedaeth, dewrder, a’r pwysigrwydd o wynebu a datrys problemau mewn perthynas. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd gweithredu gyda gonestrwydd ac ymddiriedaeth yn y rhai rydym yn eu caru.