Mabinogion

Casgliad o un ar ddeg o straeon canoloesol Cymreig yw'r Mabinogion.
Dyma rai o'r straeon cyntaf a ysgrifennwyd mewn ffordd sy'n swnio fel lleferydd bob dydd.